SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

Voorzitter:
De heer Hannes DEUMENS, Secretaris LBC-NVK

Vice-Voorzitters:
De Heer Stéphane PIRON, Secretaris SETCa
Mevrouw Hilde VERBEECK, Senior Advisor Social Affairs AGORIA

Leden:
Mevrouw Katrien BOLSENS, Talent & Development specialist VINÇOTTE
De Heer Rudy CLAES, Learning Manager SIEMENS
De Heer Pierre MERVEILLE, Secretaris BBTK-SETCa
De Heer Eric ROBERT, Talent & Labourmarket AGORIA
De Heer Saïd ZAOUDI, Secretaris CNE-GNC

© Copyright : FEMB asbl - OBMB vzw