HOE EEN AANVRAAG INDIENEN?

STAP 1: EEN ATTEST AANVRAGEN BIJ OBMB-FEMB

Drie weken voor de start van de opleiding
U stuurt de titel, de programma-inhoud, de duur en de start- en einddatum van de opleiding naar info@obmb.be zodat OBMB-FEMB uw opleiding door het paritair comité kan laten erkennen voor Betaald Educatief Verlof (BEV).

Na de opleiding

  • Log in op www.obmb.be met uw login en paswoord.
  • Klik op ‘Betaald Educatief Verlof’.
  • Vraag uw getuigschrift voor BEV online aan en voeg de aanwezigheidslijst en de factuur van de opleiding toe.
STAP 2: EEN DOSSIER INDIENEN BIJ DE REGIONALE OVERHEIDSDIENST

U dient het getuigschrift van regelmatige inschrijving in samen met uw aangifte van schuldvordering en de individuele steekkaart van de werknemer bij de dienst Betaald Educatief Verlof van de Brusselse of de Waalse regering.

De schuldvordering moet per schooljaar (opleidingen gevolgd in de periode van 1 september tot 31 augustus van het volgende jaar) voor alle werknemers samen ingediend worden. Voor het schooljaar 2019-2020 is de uiterste indieningstermijn 31/12/2020 voor werknemers tewerkgesteld in een vestiging in het Brussels Gewest, 31/03/2021 indien de vestiging zich in het Waals Gewest bevindt.

Indien uw firma zich in Vlaanderen bevindt dan kan u gebruik maken van het Vlaams opleidingsverlof. Meer inlichtingen vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

Click here to add your own text

© Copyright : FEMB asbl - OBMB vzw