BETAALD EDUCATIEF VERLOF (IN HET BRUSSELS GEWEST OF WALLONIE)

U wenst via een financiële tussenkomst de loonkosten te compenseren van een bediende die tijdens de werkuren een opleiding volgde van meer dan 32u?
Als werkgever kan u een forfaitaire terugbetaling aanvragen voor ieder uur opleiding dat uw werknemer gevolgd heeft tijdens zijn werkuren (ongeveer 20€/uur/bediende) via het stelsel van Betaald Educatief Verlof (BEV).

UW VOORDELEN
  • Compensatie van de kosten
    U krijgt een financiële interventie om de salariskosten te compenseren.
  • Gratis
    OBMB-FEMB faciliteert uw aanvragen Betaald Educatief Verlof door gratis de inschrijvingsfiches op te maken die u moet toevoegen aan uw dossier.
  • Simpel
    De opleidingspremies van OBMB-FEMB zijn compatibel met die van Betaald Educatief Verlof.

Click here to add your own text

© Copyright : FEMB asbl - OBMB vzw