AANVRAAG VAN EEN OPLEIDINGSPREMIE

Heeft u een opleiding georganiseerd voor bedienden* tijdens de werkuren of heeft u een opleiding voorzien buiten de werkuren maar met compensatie van de privétijd?
Dan kan u een opleidingspremie aanvragen bij OBMB-FEMB.

UW VOORDELEN
  • Keuzevrijheid
    U bepaalt zelf met welke opleidingspartner u werkt en of de opleiding plaats heeft binnen of buiten uw bedrijf, in België of in het buitenland.
  • Op maat
    U bepaalt zelf de inhoud en de duur van de opleiding in functie van uw noden.
  • Kostenbesparend
    U krijgt van OBMB-FEMB een terugbetaling van 15€/uur/bediende. Bovendien kan u deze premie combineren met andere premies (KMO-portefeuille, Betaald Educatief Verlof,…).
  • Vanaf 2020, kunt u subsidies aanvragen voor afstandsonderwijs (virtuele klassen, webinars, e-learning) onder dezelfde voorwaarden als voor klassikale opleidingen.

*Vanuit PC219, kan u enkel premies aanvragen voor zogenaamde ‘risicobedienden’ (<26 jaar of >40 jaar of met maximum een diploma van HSO).

© Copyright : FEMB asbl - OBMB vzw