WELKE FUNCTIES?

OBMB-FEMB organiseert langdurige opleidingsprogramma’s (6-12 maanden) voor volwassenen die zich willen herscholen naar een knelpuntberoep in de sector.

Wij leiden kandidaten regelmatig op naar de volgende profielen

© Copyright : FEMB asbl - OBMB vzw