m-learning (NL)

Mobile learning (m-learning) staat voor het leren met tablets, smartphones, note books en MP3-spelers. De toegang tot leren moet virtueel vanuit elke plaats kunnen gebeuren.

M-learning onderscheidt zich van e-learning door zijn collaboratieve karakter: personen die aan m-learning doen delen de informatie die ze hebben en de feedback of tips aan/van anderen zorgt voor een hoger leereffect.

In deze blogpost behandelen we drie vormen van m-learning. We hebben ervoor gekozen om steeds gratis applicaties te bespreken. Achtereenvolgens komen TED Talks, TED-Ed en Paper-li aan bod.

I. TED TALKS

Definitie

TED is een non-profit organisatie met als slagzin ‘Ideas worth spreading’. Het verspreidt filmpjes die opgenomen zijn tijdens één van hun conferenties. De waaier aan thema’s die behandeld worden, is zeer breed: technologie, ontspanning, ontwerp, business, wetenschap en mondiale vraagstukken. Meestal is het één persoon die spreekt over een bepaald onderwerp. Wat terugkeert bij alle sprekers is het innovatieve element en het feit dat men maximaal 18 minuten heeft om te spreken.

De sprekers die reeds bij TED Talks geweest zijn, zijn niet van de minsten. Zo passeerden bijvoorbeeld Bill Gates, Al Gore, Bill Clinton, Bono en Larry Page reeds de revue.

Wanneer TED Talks gebruiken?

Wanneer je vernieuwende inzichten wil opdoen over het domein waarin je werkt, vormt TED Talks een ideale tool. De filmpjes geven een inspirerend inzicht in een aantal domeinen. De sprekers zijn steeds gepassioneerd door hun werk of hobby, wat zich vertaalt in een boeiende presentatie. De informatie wordt bovendien visueel voorgesteld en in de vorm van storytelling. Deze twee elementen zorgen volgens onderzoek voor een meer beklijvend (leer)effect.

Succescriteria

TED Talks is succesvol voor personen die graag aan ‘just-in-time’-leren doen: mensen die zichzelf sturen in hun leren en geen structuur nodig hebben van een persoon die vooraan in een lokaal staat.

Bovendien sluit TED Talks het best aan bij personen die liever niet van nul willen vertrekken wanneer ze aan het leren zijn. TED bouwt immers verder op de reeds aanwezige kennis en breidt deze uit of verfijnt de kennis van degene die naar het filmpje kijkt.

TED Talks is tenslotte een goede leermethode voor personen die visueel zijn ingesteld.

Doelpubliek

TED Talks richt zich tot iedereen die geïnteresseerd is in vernieuwende ideeën rond een bepaald onderwerp. Aangezien de gepresenteerde onderwerpen verschillende toepassingsgebieden hebben, is het doelpubliek van TED Talks dan ook zeer breed.

Aangezien de ideeën en informatie verspreid worden via filmpjes is deze leermethode het meest effectief voor personen die informatie het best visueel onthouden in plaats van in geschreven vorm. Het feit dat de filmpjes beperkt zijn tot 18 minuten zorgt ervoor dat de inhoud in samengevatte vorm behandeld wordt. Personen die graag leren aan de hand van boeken waarin de materie van A tot Z wordt uitgelegd, zullen minder hun gading vinden in deze leermethode. Voor personen die moeite hebben met stilzitten en lezen, maar een actievere vorm van kennisdeling zoeken, is TED Talks een ideale tool.

Hoe starten met TED Talks?

De ‘Ideas worth spreading’ zijn online te bekijken via de website www.ted.com of je kan de gratis app downloaden (TED – Ted Conferences). De sprekers kunnen ondertiteld worden in verschillende talen, waaronder het Nederlands en Frans.

Op de website en de app kan je zoeken op thema, meest bekeken, maar ook op typeringen als ‘fascinerend’, ‘overtuigend’ en ‘gedurfd’. Uiteraard kan je ook zoeken op trefwoord.

Verder is het o.a. mogelijk om de filmpjes te downloaden, op te slaan in mp3-formaat en een playlist te bekijken van meerdere TED Talks over hetzelfde thema zoals bijvoorbeeld leidinggeven.

Benieuwd naar hoe een filmpje van TED Talks eruit ziet? Hieronder kan je een filmpje vinden omtrent het onderwerp ‘leren’.

II. TED-Ed

Definitie

TED-Ed is voortgekomen uit het hierboven besproken TED Talks. Niet ‘Ideas worth spreading’ is hun slogan, maar ‘Lessons worth spreading’. Hiermee geeft men dan ook meteen het essentiële verschil tussen de twee weer: met TED-Ed kan je een les bouwen rond een TED Talk of een filmpje van YouTube. Die les bestaat uit dan uit vraagjes over het behandelde onderwerp. Je kan dan als kijker ook nagaan of je de inhoud goed hebt opgenomen.

Om deze lessen op te bouwen moeten 4 fases doorlopen worden:

  • Watch: hier kan je het filmpje in kwestie bekijken via YouTube of TED Talks
  • Think: Je kan een aantal multiple choice of open vragen opstellen over het filmpje en laten beantwoorden.
  • Dig Deeper: Je kan als opleider extra bronmateriaal toevoegen dat de moeite waard is om te bekijken of te lezen.
  • Discuss: De informatie die aan bod gekomen is in het filmpje kan verder bediscussieerd worden.

Wanneer TED-Ed gebruiken?

TED-Ed kan gebruikt worden tijdens een klassikale opleiding. Deelnemers aan een klassikale opleiding bekijken het filmpje op hun eigen tempo en beantwoorden de vragen om te zien of ze de inhoud begrepen hebben.
Het is ook mogelijk om een TED-Ed te gebruiken als opdracht tussen de lessen in. Op die manier wordt het een verdieping van wat gezien is tijdens de klassikale momenten.

Succescriteria

TED-Ed bestaat momenteel enkel in het Engels. Een goede kennis hiervan is dus zeker een vereiste.

De mogelijkheid om toegang te hebben tot TED-Ed of Youtube is een tweede voorwaarde tot succes. Er is met andere woorden internet nodig wanneer je TED-Ed wil gebruiken tijdens een training.

Het gedeelte van ‘Discuss’ is een zeer krachtige fase die zorgt voor een groter leereffect. Echter, het is deze fase die vaak niet op gang komt. Voor degene die TED-Ed gebruikt, is dit dus zeker een punt waaraan aandacht besteed moet worden met het oog op succes.

Doelpubliek

TED-Ed is geschikt voor personen die graag leren op een visuele manier. Naast de filmpjes van YouTube en TED Talks, zijn er ook lessen opgenomen door animators. Dit houdt in dat informatie getekend of met cartoons wordt voorgesteld. Bij een filmpje over het concept van ‘oneindigheid’ wordt er op die manier een voorstelling gemaakt van ‘oneindigheid’ wat ervoor zorgt dat het concept bevattelijker wordt.

Hoe starten met TED-Ed?

TED-Ed is online consulteerbaar via de website http://ed.ted.com/. Je kan hierbij zelf een les creëren en deze gebruiken in jouw werkcontext. Deze les is enkel te openen via de link die jij doorgeeft aan de anderen en is dus niet te bekijken via een zoekopdracht in TED ed of via een zoekrobot. Een andere mogelijkheid is om de TED-Ed lessen die door professionele animators aangemaakt zijn, te gebruiken. Een derde mogelijkheid is om ‘Flips’ te gebruiken. Dit zijn de lessen die reeds aangemaakt zijn door anderen en die genomineerd zijn om opgenomen te worden in de lijst van ‘best flips’.

Benieuwd hoe zo een les van TED-Ed eruit ziet?

III. Paper.li

Definitie

Paper.li is een tool om informatie rond een bepaald onderwerp te verzamelen en weer te geven in de vorm van een krant. Als eindredacteur kan je bepalen welk artikel je interessant vindt, welk nieuwsgedeelte je niet in je krant wil, in welke taal je je krant wil, … Via deze tool kunnen de kennis en de competenties van de lezers verhoogd worden.

Wanneer Paper.li gebruiken?

Werk je als bedrijf of team rond een bepaald thema, dan is Paper.li een ideale tool om het thema warm te houden op een aangename en toegankelijke manier. Wordt er bijvoorbeeld rond het thema ‘Lean’ gewerkt binnen het bedrijf of binnen een bepaalde afdeling, dan kan je als leidinggevende of bedrijf iedere week een krant uitbrengen met de meest recente artikels rond dit onderwerp. Dit zorgt er enerzijds voor dat de lezers van de krant op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen binnen Lean, maar ook dat het thema op een toegankelijke manier onder de aandacht wordt gebracht.

Paper.li kan verder ook gebruikt worden bij een klassikale opleiding. Als opleider kan je voor de start van de opleiding een krant samenstellen om de deelnemers van de opleiding een voorsmaakje te geven. Ook tussen lessen in of na afloop van de opleiding kan de opleider een krant verspreiden rond het onderwerp zodat de deelnemers op de hoogte blijven.

Je kan het tenslotte ook gebruiken voor jezelf om up-to-date te blijven rond een topic dat jou interesseert. Paper.li gaat immers zelf zoeken naar de meest recente publicaties op het internet en op social media; dat bespaart je meteen wat werk. Een mogelijkheid is om iedere week een krant voor jezelf samen te stellen met de publicaties die je graag wil lezen. Op die manier staan jouw favoriete artikels handig bij elkaar en bovendien zijn deze gebaseerd op wat er die week nieuw op het internet is geplaatst.

Succescriteria

Een eerste voorwaarde is de redactievaardigheid van degene die de krant samenstelt. Hoe relevanter, interessanter en boeiender de krant is, hoe meer mensen deze zullen lezen, wat op zijn beurt een rol speelt in de verhoging van de kennis en de competenties van de lezer. Verder is het belangrijk dat wanneer je Paper.li wil gebruiken binnen de bedrijfscontext je deze een keertje voordoet zodat de tool zo laagdrempelig mogelijk aangeboden wordt. Paper.li is immers makkelijk in gebruik en de krant is relatief snel samengesteld.

Doelpubliek

Paper.li is een geschikt medium om een thema waarrond gewerkt wordt binnen de  bedrijfscontext warm te houden. Immers, extern gepubliceerde artikels ondersteunen de zaken die gebeuren binnen het bedrijf. Bovendien groeit de kennis van de lezers van de krant.

Paper.li is bovendien een fijn medium voor personen die graag willen bijleren over onderwerpen waarmee ze bezig zijn in hun werkcontext/opleiding.

Hoe starten met Paper.li?

Paper.li is gratis te gebruiken via de website http://paper.li/ Het is nodig om een account te maken. Deze is steeds verbonden aan jouw Facebook of Google+-account. Van zodra je dat hebt, kan je meteen je eigen krant maken. Je geeft een titel in, het aantal keren dat je de krant wil publiceren en het trefwoord/thema waarrond je je krant wil samenstellen en Paper.li geeft jou de resultaten weer. Je kan dan kiezen tussen jouw bronnen: Twitter, Facebook, Google+, RSS en YouTube. De artikels die je interessant vindt per categorie voeg je dan toe aan je krant. Je klikt dan op ‘done’ en jouw krant wordt samengesteld!
Hierna kan je je krant nog delen via verschillende social media, het mailen naar contactpersonen of de krant plaatsen op jouw blog.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] La première méthode d’apprentissage qu’on traite, est celle du m-learning! Voor de Nederlandstalige versie, klik hier. […]

Reacties zijn gesloten.