TECHNISCH-ADMINISTRATIEF MEDEWERKER

COMPETENTIES OP HET EINDE VAN DE OPLEIDING
 • Administratie: De cursisten combineren hun technische interesse (of knowhow) met administratieve taken.
 • Talen: Op het einde van de opleiding heeft iedere cursist twee talen onder de knie (NL-FR/NL-GB/NL-D)
 • Bureautica: Doorgedreven kennis van Excel, Word en Outlook
 • Technische modules: Op basistechnieken metaal, planlezen en veiligheid in de praktijk ligt het accent. Verder hebben de cursisten ook noties van kostprijsberekening, voorraadbeheer en materialenleer.
MOGELIJKE AFDELINGEN TIJDENS DE STAGE
 • Administratie: Door hun competenties in de verschillende Office-pakketten en hun goede kennis van het Nederlands en Frans, krijgen cursisten uit de opleiding vaak administratieve taken. In combinatie met hun ervaring met een ERP-pakket en hun inzicht in de documentenflow in een bedrijf, worden ze vaak ingezet voor de (technische) opvolging van een dossier.
 • Onthaal: Een aantal cursisten combineren het onthaal met administratie.
 • Logistiek: Ook de combinatie magazijn en administratie komt voor.
PROFIEL VAN DE KANDIDATEN

De personen die uitstromen uit de opleiding zijn allemaal volwassenen die hun diploma secundair onderwijs met deze opleiding behalen. De één heeft reeds gewerkt en wil zich nu herscholen, de andere heeft zijn middelbaar niet afgemaakt en wil dit nu combineren met een opstap naar werk. De achtergrond kan uiteenlopend zijn, maar ze hebben allen de selectieprocedure doorlopen:

 • Technische test
 • Motivatiegesprek
PRAKTISCHE INFORMATIE
 • Duur opleiding: 1 jaar
 • Stageperiode: november tot januari (2 dagen per week)
 • Aantal weken stage: 12 weken