Met deze blog willen we het uitwisselen en delen van kennis en ervaringen stimuleren.

De elementen van een systeem voor loopbaanontwikkeling

In deze post gaan we dieper in op de essentiële onderdelen van…

Loopbaanontwikkeling - Hoe ermee starten?

Het is ondertussen wel duidelijk geworden dat we met zijn allen langer zullen moeten werken. De vraag blijft echter hoe dit best aangepakt wordt. Is het werkelijk zo simpel te veronderstellen dat we gewoon een paar jaartjes aan onze loopbaan kunnen plakken? Termen als talenten optimaal inzetten en gebruiken, aangepaste loopbanen, kwaliteitsvolle jobs, werkbaarheid, … komen binnen die context dikwijls aan bod. Klinkt mooi? Super! Maar hoe doe je dat dan?

One-minute lessons (NL)

One-minute lessons of five-minute lessons, onder die naam vind…

Regionale leernetwerken

Een regionaal leernetwerk is een groep van professionals uit…

Webinars en Podcasts (NL)

Als je aan vernieuwende leermethodes denkt, dan is het gebruik…

Zelfstudie

Volgens Wikipedia is een autodidact “iemand die zijn kennis…

Virtual Classrooms (NL)

Een Virtual Classroom is een online leermethode waarbij de lesgever…

Mentoring/Peterschap

Mentoring en peterschap zijn synoniemen. Gemakkelijkheidshalve…

Communities of practice (NL)

Etienne Wenger, een Zwitsers onderzoeker die bekend is voor zijn…