Artikelen door admin@obmb-femb

Coaching (NL)

Coaching dient in de eerste plaats om vaardigheden of knowhow te ontwikkelen van iemand zodat deze persoon zijn prestaties in een bepaald domein kan verbeteren. Het is een opleidingsproces, een leer- en een ontwikkelingsmethode waarbij de persoon wordt geholpen om een persoonlijke of een professionele doelstelling te realiseren. De duur van deze soort begeleiding is […]

m-learning (NL)

Mobile learning (m-learning) staat voor het leren met tablets, smartphones, note books en MP3-spelers. De toegang tot leren moet virtueel vanuit elke plaats kunnen gebeuren. M-learning onderscheidt zich van e-learning door zijn collaboratieve karakter: personen die aan m-learning doen delen de informatie die ze hebben en de feedback of tips aan/van anderen zorgt voor een […]

Leermethodes

Het thema waar we de komende 4 maanden dieper op ingaan, is het thema van leermethodes. Iedere maand zullen 3 vormen van leren aan bod komen. Hieronder krijg je een zicht op de methodes die er in de komende periode aan bod zullen komen:

Intuïtie en leiderschap

“Etre sûr sans en être certain” (Dr. Agor) Colin Powell, de vroegere staatssecretaris van de V.S., meent dat een leider een beslissing moet kunnen nemen wanneer hij beschikt over 40 à 60% van de noodzakelijke informatie. Een goede leidinggevende kan de ontbrekende informatie namelijk compenseren door gebruik te maken van ervaring en intuïtie. In het […]

Hoe breng je je team naar een hoger niveau?

Laat hen meer worden van wie ze al zijn Zoals reeds aangehaald in onze vorige blog over Leidinggeven is iedere persoon uniek en moet je hier als leidinggevende rekening mee houden bij het aansturen van je team. Ook wanneer het aankomt op ontwikkeling is dat belangrijk: focus daarom op de sterktes en talenten van mensen […]

Autonomie stimuleren = controle verliezen?

Iedereen is uniek vs iedereen gelijk voor de wet In onze huidige maatschappij hoor je vanuit verschillende hoeken en vanuit uiteenlopende disciplines hoe uniek iedere persoon wel niet is. Vanuit medische hoek wordt dit ondersteund door het feit dat er geen twee dezelfde vingerafdrukken zijn en dat onze genetische afdruk (DNA) onze unieke erfelijke eigenschappen […]

Hoe een goede Leider herkennen?

Welkom bij de eerste post van OBMB! Zoals aangekondigd zullen we de komende 4 maanden het thema van leiderschap verder uitwerken. Er is over leiderschap al veel gesproken en geschreven, en als er iets duidelijk is, dan is het dat men geen Leider wordt van de ene dag op de andere. Men moet werken aan […]