Artikelen door admin@obmb-femb

De elementen van een systeem voor loopbaanontwikkeling

In deze post gaan we dieper in op de essentiële onderdelen van een systeem voor loopbaanontwikkeling. Hoe een organisatie vorm geeft aan loopbaanontwikkeling, hangt sterk af van de omvang, de structuur en de cultuur. Het model dat hieronder wordt weergegeven moet dan ook gezien worden als een checklist van zaken die in de een of […]

Loopbaanontwikkeling – Hoe ermee starten?

Het is ondertussen wel duidelijk geworden dat we met zijn allen langer zullen moeten werken. De vraag blijft echter hoe dit best aangepakt wordt.
Is het werkelijk zo simpel te veronderstellen dat we gewoon een paar jaartjes aan onze loopbaan kunnen plakken?

Termen als talenten optimaal inzetten en gebruiken, aangepaste loopbanen, kwaliteitsvolle jobs, werkbaarheid, … komen binnen die context dikwijls aan bod.
Klinkt mooi? Super! Maar hoe doe je dat dan?

One-minute lessons (NL)

One-minute lessons of five-minute lessons, onder die naam vind je de leermethode terug waarbij er korte lessen worden gegeven met een beperkte focus om de meest essentiële elementen van een competentie aan te leren. Om deze competentie goed onder de knie te krijgen, moet de deelnemer de les verder toepassen in de realiteit. Vaak wordt […]

Regionale leernetwerken

Een regionaal leernetwerk is een groep van professionals uit één of meerdere organisaties (met dezelfde interesse op een bepaald gebied) die rond een inhoudelijk thema samenkomen om effectieve kennis- en ervaringsuitwisseling mogelijk te maken. Een leernetwerk wordt voorgezeten door een facilitator die verantwoordelijk is voor de begeleiding van het proces en de organisatie van de […]

Webinars en Podcasts (NL)

Als je aan vernieuwende leermethodes denkt, dan is het gebruik van webgebaseerde tools niet ver weg. Meer nog, er zijn ondertussen al zoveel nieuwe leertechnologieën zodat men op den duur de bomen door het bos niet meer ziet. En daar willen we vandaag verandering in brengen. Wat is nu precies het verschil tussen een podcast […]

Zelfstudie

Volgens Wikipedia is een autodidact “iemand die zijn kennis door zelfstudie, en los van iedere begeleiding door een educatieve organisatie of persoon, heeft verkregen”. De persoon gaat zelf zijn opleidingen verzekeren, binnen een kader dat hij zelf heeft opgesteld. De laatste jaren wordt zelfstudie steeds populairder. Deze leermethode wordt vergemakkelijkt door het ontstaan van online […]

Virtual Classrooms (NL)

Een Virtual Classroom is een online leermethode waarbij de lesgever en de deelnemers op hetzelfde moment online zijn binnen een synchrone applicatie en waarbij de opleider van op afstand les geeft. De lesgever en de deelnemers zijn te zien op het scherm tijdens de Virtual Classroom. Tweerichtingscommunicatie is hierbij mogelijk met visuele, auditieve en interactieve […]

Mentoring/Peterschap

Mentoring en peterschap zijn synoniemen. Gemakkelijkheidshalve zal in deze tekst verder het woord ‘mentoring’ gebruikt worden. Mentoring is een interpersoonlijke relatie tussen twee personen binnen de bedrijfscontext waar steun, hulp, uitwisseling en leren centraal staan. Een persoon met ervaring (de mentor) geeft zijn wijsheid en expertise door om de ontwikkeling te stimuleren van een andere […]

Communities of practice (NL)

Etienne Wenger, een Zwitsers onderzoeker die bekend is voor zijn werk op het vlak van kennisbeheer, definieert de communities of practice als volgt: “Het is een groep van mensen die een belang, een vraagstuk of een passie voor een bepaald onderwerp delen en die kennis en expertise op dit gebied verdiepen door voortdurend met elkaar […]

Blended en e-learning (NL)

Er bestaan veel verschillende definities van e-learning. De Europese commissie, bijvoorbeeld, definieert e-learning als volgt: “Het gebruik van internet en van de nieuwe multimediatechnieken om de opleidingskwaliteit te verhogen, om toegang te geven tot informatiebronnen en diensten en om de samenwerking en uitwisseling op afstand mogelijk te maken.” Binnen e-learning worden verder 2 soorten onderscheiden: […]