Coaching (NL)

Coaching dient in de eerste plaats om vaardigheden of knowhow te ontwikkelen van iemand zodat deze persoon zijn prestaties in een bepaald domein kan verbeteren. Het is een opleidingsproces, een leer- en een ontwikkelingsmethode waarbij de persoon wordt geholpen om een persoonlijke of een professionele doelstelling te realiseren. De duur van deze soort begeleiding is meestal beperkt en de coach wordt betaald. De persoon die gecoacht wordt, noemen we de coachee. Coaching mag niet verward worden met mentoring. Deze laatste soort begeleiding is namelijk meestal van lange duur en de begeleider wordt niet betaald. Bij mentoring ligt het accent ook meer op het leerproces dan op de behaalde resultaten.

Coaching veronderstelt diepgaande veranderingen in de manier waarop we denken en ons gedragen. Coaching gaat uit van het idee dat we volledig vrij zijn en dat we verantwoordelijk zijn voor het ontdekken van onze persoonlijkheid en voor het bepalen van onze doelen. Het gevolg is dat onze gedragingen altijd het resultaat zijn van onze keuzes en dat we kunnen beslissen om te veranderen. De coaching zal daarom pas functioneren als de coachee bereid is om zijn visie op de werkelijkheid te veranderen. De coach zal de coachee helpen in zijn keuzes, in het vinden van zijn grenzen en in het ontdekken en ontwikkelen van zijn mogelijkheden. Op die manier wordt de coachee geholpen bij het bereiken van de (opgelegde of zelf gekozen) doelstellingen. Coaching verbetert het leervermogen van het individu en de efficiëntie van zijn handelen. Het is een leermiddel dat aangepast wordt aan het lerende individu en dat door dit individu wordt gestuurd.

In deze tekst zullen we het hebben over coaching via een externe coach en niet over begeleiding door een interne coach.

 Wanneer kan coaching gebruikt worden?

Het essentiële verschil tussen een klassikale opleiding en coaching is dat een opleiding vaardigheden bijbrengt, terwijl een coaching bij de coachee een intrinsieke verandering teweeg brengt. Tijdens een klassieke opleiding kan er onmogelijk aandacht besteed worden aan de individuele problemen van een bepaald persoon. Een opleiding wordt samengesteld door een trainer en zal meestal gericht zijn tot een groep. In het geval van coaching wordt de opleiding afgestemd op de noden en de verwachtingen van de coachee en wordt de planning bepaald door de coachee. Bovendien gaat men er bij een opleiding vanuit dat de opleider de antwoorden heeft omtrent het te behandelen onderwerp, terwijl bij coaching de antwoorden op de coachingsvraag vanuit de coachee zelf komen. Een coaching zet een persoon er toe aan om te evolueren op vlak van karakter en om zijn manier van denken en handelen te wijzigen.

Succescriteria

Om een succesvolle coaching te krijgen, moet men goed zijn coach uitkiezen. De coachingtechniek staat of valt immers grotendeels met de vertrouwensband tussen de twee partijen. Het is niet altijd gemakkelijk om een goede coach te kiezen, want het beroep van coach is niet gereglementeerd. Bij de selectie van een coach kan u zich niettemin baseren op volgende criteria:

De opleiding

 • Heeft de coach een opleiding gevolgd?
 • Wat is het professionele traject van de coach?

De vaardigheden

 • Hoe bepaalt de coach mijn noden?
 • Is de coach altijd positief en constructief?
 • Kan de coach goed luisteren?

De relationele kwaliteiten

 • Voel ik me op mijn gemak bij de coach?
 • Is de coach betrouwbaar en toont hij een zekere maturiteit?

Het contract

 • Is het contract duidelijk?
 • Zal de efficiëntie van de coaching gemeten worden?

Ethiek

 • Is de coach gebonden aan een deontologische code?
 • Heb ik recht op verhaal wanneer ik niet tevreden ben met de diensten van de coach?

Bovenstaande vragen zijn natuurlijk niet de enige vragen die u zich kan stellen wanneer u op zoek gaat naar een coach die beantwoordt aan uw verwachtingen en noden.
Overigens moet de coachee ook geloven in de coachtechniek en moet deze techniek goed uitgelegd worden van bij het begin. De coachee moet bereid zijn om de noodzakelijke veranderingen door te voeren en om zich volledig in te zetten in het coachingproces.

Doelpubliek

Coaching is een techniek die voor iedereen toepasbaar is op voorwaarde dat de coachee er zich van bewust is dat de coach geen tovermiddelen zal aanreiken en dat de coach niet de problemen zal oplossen in de plaats van de coachee. Het zal dus belangrijk zijn om goed uit te leggen aan de coachee waaruit het coachingtraject juist zal bestaan en dat de coachee bereid is om op de voorgestelde manier geholpen te worden.

Hoe starten met coaching?

Zoals hierboven reeds vermeld werd, is het belangrijk dat het coachingconcept goed uitgelegd wordt aan de coachee en dat de coach zorgvuldig uitgekozen wordt (in overleg met de coachee). Er moet een voorgaande ontmoeting plaatsvinden tussen de coach en de coachee om de precieze doelstelling te bepalen en om vast te stellen of samenwerking mogelijk is.